Information / Kørselsforbud

Kørselsforbud


Førstegangserhverver af kørekort, det vil sige indehavere enten til kategori A (motorcykel) eller kategori B (bil), vil ved visse overtrædelser af færdselslovens bestemmelser få et kørselsforbud eller en ubetinget frakendelse af førerretten. Det gælder alle, som endnu ikke har haft det første kørekort i tre år.

Ved kørselsforbud inddrages kørekortet indtil, at du har gennemført en særlig køreundervisning eller A/T-kursus og bestået en køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve).


Særlig køreundervisning omfatter:

  • Undervisning i trafikadfærd og grundregler for kørsel
    • 8 lektioner af 45 minutter i teori
  • Undervisning i manøvre på vej
    • 8 lektioner af 45 minutter i kørsel på vej
  • Undervisning skal gennemføres hos en godkendt kørelærer
Karl-Erik Kristensen | Kastanievej 24, 6520 Toftlund  | Tlf.: 23 93 88 90 | godriving.dk@gmail.com